O mnie

Jestem absolwentką wydziału psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyłam 4 letnią szkołę Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej organizowaną przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, oraz kurs Intensywny program Gestalt organizowany przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii. W Laboratorium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ukończyłam szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I Stopień, praca z lękiem w TSR, oraz Interwencja Kryzysowa w TSR. Jestem absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz certyfikowanym specjalistą PARPA. W swojej karierze zawodowej ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, mediacji, uzależnień, prowadziłam warsztaty „Szkoły dla rodziców”, konsultacje indywidualne z dorosłymi i młodzieżą. Jako psycholog współpracuję z Centrum Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszeniem Rysa, Stowarzyszeniem Postis. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach i warsztatach.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno– Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem absolwentką wydziału psychologii UMSC w Lublinie. Ukończyłam 4 letnią szkołę Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej organizowaną przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, oraz kurs Intensywny program Gestalt organizowany przez Stowarzyszenie Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii. Laboratorium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ukończyłam szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I Stopień, praca z lękiem w TSR, oraz Interwencja Kryzysowa w TSR. Jestem absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz certyfikowanym specjalistą PARPA. W swojej karierze zawodowej ukończyłam liczne kursy
i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, mediacji, uzależnień, prowadziłam warsztaty „Szkoły dla rodziców”, konsultacje indywidualnej z dorosłymi i młodzieżą. Jako psycholog współpracuję z Centrum Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszeniem Rysa, Stowarzyszeniem Postis. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach i warsztatach.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno– Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.