Zakres pomocy

Prowadzę Konsultacje Psychologiczne, Psychoterapię Indywidualną Młodzieży i Osób Dorosłych.

Zakres pomocy:

- Kryzysy i problemy emocjonalne w życiu osobistym i zawodowym
- Brak satysfakcji w życiu codziennym, potrzeba zmian we własnym życiu
- Uzależnienia
- Stres, lęk, napięcie
- Trudne i bolesne doświadczenia
- Praca z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych - w tym alkoholowych
- Poczucie osamotnienia, pustki
- Lęk przed odrzuceniem, oceną, krytyką
- Problemy w wyrażaniu emocji
- Trudności w opanowaniu własnej złości, gniewu, agresji
- Problemy z samoakceptacją i niskie poczucie własnej wartości
- Zaburzenia lękowe
- Zaburzenia depresyjne i różnego typu zaburzenia nastroju
- PTSD (zespół stresu pourazowego)
- Problemy w komunikacji w relacjach z innymi
- Rozwój osobisty

Zapraszam osoby, które pragną odkryć własne zasoby i potencjały, emocje, pragnienia
i potrzeby. Chcące lepiej zrozumieć siebie, szukające harmonii oraz dążące do rozwoju osobistego.

Podstawą mojej pracy jest relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Gwarantuję pacjentom pełną dyskrecję i anonimowość.